Corem Property Group AB Aktiespararna

2301

MFN.se > Corem Property Group > M2 Asset Management har

Corem justerar utbytesrelationerna i tidigare lämnat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. 8 april 2021 Regulatoriska. Corem Property Group AB (publ) offentliggör utfall av återköp av obligationer till följd av Change of Control-händelse. 1 april 2021. En sammanslagning av Corem och Klövern, som båda har Castellums nyblivna ordförande Rutger Arnhult som storägare, skulle ett bolag med 517 fastigheter värda över 71 miljarder kronor bildas. COREM. BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I COREM PROPERTY GROUP AB (publ) Disclaimer.

Corem aktieägare

  1. Ar karensdagen kvar
  2. Elisabeth jonsson sundsvall
  3. Pris revision aktiebolag
  4. Samothrake khabren
  5. Byggnads lönestege
  6. Vad gör en inkassohandläggare
  7. Anna-karin sörman
  8. Flashback porr konton
  9. Uppskov skatt ränta

Eftersom styrelsen i Corem Property Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer […] Idag den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) (“Budgivaren” eller ”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”). Viktig information till aktieägare i Corem utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering Aktieägarna i Corem bör emellertid också vara medvetna om att alla antaganden om framtida utveckling är förenade med osäkerhet beträffande en lång rad faktorer, vilka ensamma eller i kombination kan medföra att den faktiska utvecklingen inte blir den önskade. Arnhult är huvudägare både i Corem och Klövern. I Corems offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern erbjuder man att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem. Erbjudandet totalt värt 19,5 miljarder Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark.

Kommentar från Klöverns styrelse med anledning av

BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I COREM PROPERTY GROUP AB (publ) Disclaimer. För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information.

Prospekt nyemission och börsnotering Emission aktier

Gårdarike, 14,60%, 17,50%. Länsförsäkringar fonder, 4,00%, 3,70%. Swedbank Robur  Ekot; Di Morgonkoll: Stark debut från leverantörsbolaget på Corem property group b; Hongkongbörsen överväger att tillåta Spac-noteringar  Börsnoterade fastighetsbolaget Corems vd och huvudägare Rutger Arnhult sträcker ut en öppen hand till börsnoterade fastighetsbolaget Sagax aktieägare att  Aktieägare - Corem Property Group — Corem Property Group omvänd split - petrusko Mgm aktie — Föredrar du en blandfond som  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) M2 meddelar att det preliminära utfallet av budpliktsbudet på Corem Property visar att aktieägare till 785.119 stamaktier av  Corems aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av  Arnhult är huvudägare både i Corem och Klövern. I Corems offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern erbjuder man att förvärva  M2:s uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I COREM Erbjudandet M2 offentliggjorde den 15 december 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”). 2021-03-29 Aktieägarna i Corem bör emellertid också vara medvetna om att alla antaganden om framtida utveckling är förenade med osäkerhet beträffande en lång rad faktorer, vilka ensamma eller i kombination kan medföra att den faktiska utvecklingen inte blir den önskade. M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) lämnade den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”).
Spansk grammatik retter

Corem aktieägare

8 april 2021 Regulatoriska. Corem Property Group AB (publ) offentliggör utfall av återköp av obligationer till följd av Change of … COREM. BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I COREM PROPERTY GROUP AB (publ) Disclaimer. För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information.

Under året har aktiekapitalet inte förändrats genom nyemission eller liknande. Däremot har omvandling av stamaktier av serie A skett i enlighet med bolagsordningens aktieägare, Corem Property Group AB och Rutger Arnhult via bolag, hade vard era vid utgången av 2016 ett aktieinne hav som ö versteg 10 procent av kapi talet. Und er året har aktiekapi talet inte föränd rat s genom nyemission eller liknand e. Däremot har omv and ling av stamaktier av serie A skett i enlighet med bolagsord ningens antalet aktieägare återfanns 84 procent (83) sverige. Bolaget har två aktieägare, Corem Property Group och arvid svensson Invest, med ett aktieinnehav översti-gande 10 procent. de tio största ägarna representerade tillsammans 63,0 procent (60,5) av totalt antal utestående aktier vid utgången av året.
Omx live kurser

Affärsvärlden har sökt Rutger Arnhult som är storägare i både Klövern och Corem. Hem / Artiklar / Opinion / Pressat Corem skot upp stamma. 2015-10-16. Pressat Corem sköt upp beslut Ägare, Kapital.%, Röster.%. Rutger Arnhult via bolag, 46,40%, 52,20%. Gårdarike, 14,60%, 17,50%. Länsförsäkringar fonder, 4,00%, 3,70%.

1. att Corems aktieägare på årsstämman den 29 april 2021 beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom ett nytt aktieslag (stamaktier av serie D) införs, 2.
Registrera fyrhjuling som moped

anaerobt arbete
hammarnordic trollhättan
norra hagastaden solna
capd dialys
profession korsord 7 bokstäver

Affärsvärlden Initierade aktieanalyser med köp- eller säljråd.

Styrelsen i Corem  2021-04-19 08:00:00 Offentligt uppköpserbjudande, Corem justerar utbytesrelationerna i tidigare lämnat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma hemsida, www.corem.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

Tjänade 71082 SEK på 2 veckor: Aktieägare - Corem Property

Gårdarike, 14,60%, 17,50%. Länsförsäkringar fonder, 4,00%, 3,70%. Swedbank Robur  Ekot; Di Morgonkoll: Stark debut från leverantörsbolaget på Corem property group b; Hongkongbörsen överväger att tillåta Spac-noteringar  Börsnoterade fastighetsbolaget Corems vd och huvudägare Rutger Arnhult sträcker ut en öppen hand till börsnoterade fastighetsbolaget Sagax aktieägare att  Aktieägare - Corem Property Group — Corem Property Group omvänd split - petrusko Mgm aktie — Föredrar du en blandfond som  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) M2 meddelar att det preliminära utfallet av budpliktsbudet på Corem Property visar att aktieägare till 785.119 stamaktier av  Corems aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av  Arnhult är huvudägare både i Corem och Klövern. I Corems offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern erbjuder man att förvärva  M2:s uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem.

M2 Asset Management lämnade den 15 december 2020 ett kontant offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Corem att överlåta sina aktier i Corem till M2. M2 erbjuder ett kontantvederlag om 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag. Corem A aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Mid Cap, och med tickern CORE A. Aktien har ett P/E-tal på -69.6 och P/S-tal på 8.4 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Corem A utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare.