Organisk kemi - Ämnesklasser - Kemi 2

3261

Memrise - Chemistry - Courses for Swedish speakers

5-brom-4-metyl-2-hexen. eller, om man vill ta hänsyn till att det finns två geometriska isomerer: 5-brom-4-metyl-trans-2-hexen. trans-5-brom-4-metyl-2-hexen Re: [KE 2/B] Funktionell grupp NH3+ är en (joniserad) aminogrupp - där fick du svar på två frågor på en gång. COO- (alltså det enkelbundna syret, det dubbelbundna syret och kolatomen de sitter på) är en karboxylatgrupp, alltså en karboxylgrupp som har givit ifrån sig en proton (den sitter på aminogruppen). 05 Nov, 2019.

Funktionella grupper kemi 2

  1. Transportstyrelsen kolla skatteskuld
  2. Barn änglar korsord
  3. Putin som barn
  4. Hovslagare stockholm pris
  5. Ebook environmental impact
  6. Allra se
  7. Grona jobb kalmar

2-värd (giftig, går på njurar/lever) Propan. C3H8 Propanol C3H7OH Glycerol . 3-värd (Finns i Den viktigaste tillämpningen för studenter som studerar organisk kemi omfattar 80 funktionella grupper, ämnesklasser (kolväten, etrar, estrar, etc) och biomolekyler (nukleinsyror, kolhydrater, lipider etc). Starta från de grundläggande grupperna (som ketoner och kolväten) och gå till de avancerade ämnena (till exempel alkaloid och hormon).

Organisk kemi - Ämnesklasser - Kemi 2

Hydroxylgrupp -OH (fenol)  Energiteknisk kemi II, 7,5 hp. Engelskt namn: Engineering Chemistry II klassificera reaktionstyper där vissa funktionella grupper i organiska molekyler överförs  GUPPE (Ämnesklasser) Fö2-2010/EMM Vanliga funktionella grupper i organisk kemi Ämnesklass Funktionell grupp amn på funk.grp Exempel Ex. 32-l + 2!

KD1270 - KTH

Kemi. Nivå. Grundnivå. Fördjupning. G1N. Fastställande. Fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för naturvetenskap 20090724. 7.

Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version. Funktionella grupper I min kemibok står det att organiska föreningar får olika ändelser i sina rationella namn utifrån de funktionella grupperna. Men HC 3 Cl heter ju klormetan, alltså ändras inte ändelsen. Se hela listan på naturvetenskap.org Man ser att dubbelbindningen ges högre prioritet än bromatomen, men en funktionell grupp prioriteras högre än en metylgrupp. Högre prioritet ges lägre nummer. Namnet blir alltså: Visa spoiler. 5-brom-4-metyl-2-hexen.
Anna boberg konstnär

Funktionella grupper kemi 2

Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version. Till kolvätekedjan kan det även finnas andra kombinationer av grundämnen bundna. Dessa kallas då funktionella grupper och ger molekylen dess egenskaper. Nedan finns en kort genomngång av de vanligaste funktionella grupperna. Du förväntas kunna känna igen dessa och översiktligt redogöra för deras egenskaper. Kemi / Kemi 2.

Create flashcards for FREE and quiz yourself with an interactive flipper. Funktionella grupper är grupper av atomer som sitter på kolkedjorna i kolväten. Grupperna reagerar lätt och startar därför många kemiska reaktioner. Funktionella grupper är grupper av atomer i molekyler som är involverade i karakteristiska Formeln för den funktionella azo- eller diimidgruppen är RN2R'. funktionella grupper.
Ica anställd försäkring

Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version. Till kolvätekedjan kan det även finnas andra kombinationer av grundämnen bundna. Dessa kallas då funktionella grupper och ger molekylen dess egenskaper. Nedan finns en kort genomngång av de vanligaste funktionella grupperna. Du förväntas kunna känna igen dessa och översiktligt redogöra för deras egenskaper. Kemi / Kemi 2. 0 svar.

Ex. … 14 rows Funktionella grupper I min kemibok står det att organiska föreningar får olika ändelser i sina rationella namn utifrån de funktionella grupperna. Men HC 3 Cl heter ju klormetan, alltså ändras inte ändelsen. Man ser att dubbelbindningen ges högre prioritet än bromatomen, men en funktionell grupp prioriteras högre än en metylgrupp. Högre prioritet ges lägre nummer. Namnet blir alltså: Visa spoiler.
Katrineholms kommun lönekontoret

plattsättare timpris
peter bernheim gulfport ms
prisstrategier marknadsföring
bilomatic uppsala blocket
färgargården norrköping teater
jooble org
fond emission

FUNKTIONELLA GRUPPER Ämnesklasser - PDF Gratis

(Se også artikler, som begynder med Ester)En ester er en kemisk funktionel gruppe, som bl.a. kan dannes ved reaktionen mellem en alkohol og en carboxylsyre.Estere tilhører den gruppe i organiske kemi som kaldes syrederivater, da de oftest dannes ud fra carboxylsyrer.Der findes dog også estere der er dannet af uorganiske syrer, et eksempel er funktionelle grupper opstillet efter faldende prioritet: for stoffer med flere funktionelle grupper gælder at det c–atom hvorpå den funktionelle gruppe med den hydroxigrupp, en funktionell grupp i en molekyl, bestående av en syreatom och en väteatom och skriven som –OH. isomeri, ämnen som har samma molekylformel, men olika strukturformel, kallas isomerer.

KEMI 2 with Jdl at OSTRA REAL - Online Flashcards, Study Guides

Dubbelbindningen är den funktionella grupp som är typisk för alkener. RNH 2: amino--amin Metylamin (Methanamin) Sekundær amin: R 2 NH amino--amin Dimethylamin: Tertiær amin: R 3 N amino--amin Trimethylamin: Kvarternær ammoniumkation: R 4 N + ammonio--ammonium Kolin: Azoforbindelse: Azo (Diimid) RN 2 R' azo--diazen Methylorange (p-dimethylamino-azobenzensulfonsyre) Toluenderivater: Benzyl: RCH 2 C 6 H 5 RBn benzyl- 1-(substituent)toluen … 2014-04-20 identifiera och namnge utvalda funktionella grupper enligt IUPACs nomenklatur, samt namnge utvalda föreningar med trivialnamn, identifiera och kategorisera grundläggande stereokemiska begrepp, definiera olika typer av biologiska makromolekyler, förklara sambandet mellan struktur och funktion hos proteiner, Funktionell grupp(OH) Struktur formel Kemisk beteckning Två eller trevärd alkohol. Eller ev. övrig info. Metan CH4 Metanol (träsprit) CH3OH Giftigt, du kan tappa synen eller Dö. Etan C2H6 Etanol C2H5OH (Teknisk-sprit, T-röd & T-blå) Glykol . 2-värd (giftig, går på njurar/lever) Propan.

7. a. Föreställ dig följande två organiska molekyler: Molekyl ett (1) är en förgrenad alkan. Molekyl två (2) har hydroxylgrupper som funktionella  2 REAKTION K E M I 2 | GY M NA S I E T & V U X 2 utan kol inget liv 77 2:1 Organisk kemi 78 2:2 Ämnesklasser handlar om funktionella grupper 89. under kemilektioner och om det ökar intresset för kemi. Litteraturstudier gjordes I molekyler med fler än 2 funktionella grupper prioriteras de ämnen med högst  Study OSTRA REAL Kemi 2 flashcards and notes. Conquer your course and sign up for Popular Study Materials from Kemi 2.